ค่าใช้บริการ Fastwork

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

Fastwork เราให้สามารถสมัครได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้ว่าจ้างสามารถมาจ้างงานบนเว็บของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ฟรีแลนซ์เสนอมา

Fastwork ใช้ระบบการจัดเก็บค่าบริการแบบที่มีชื่อว่าการเก็บค่าบริการแบบขั้นบันได

โดยเมื่อฟรีแลนซ์เสนอราคาที่ต่ำกว่า 10,000 บาท จะมีการจัดเก็บค่าบริการคือ 17%
เมื่องานที่ฟรีแลนซ์เสนอมีราคาสูงกว่า 10,000 บาท จะมีการจัดเก็บค่าบริการที่ลดลงเป็นขั้นบันได
คือเมื่อมูลค่าของงานเกิน 10,000 บาท เป็นต้นไป ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท Fastwork จะจัดเก็บค่าบริการ 12%
และส่วนที่เหลือเกิน 50,000 บาทเป็นต้นไป จะจัดเก็บค่าบริการเพียง 7% ดังนั้นเมื่อเมื่อฟรีแลนซ์เสนอราคาที่สูงขึ้น ฟรีแลนซ์จะมีโอกาสได้รับเงินค่าจ้างสูงขึ้นนั่นเอง

ดูรายละเอียดได้ตามนี้ https://fastwork.co/ladder

หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ว่าจ้าง จะคำนวณราคาค่าจ้างใหม่เป็น 97%ของค่าจ้างทั้งหมด และจะหักค่าธรรมเนียมจากราคาใหม่ หรือราคา97% ของราคาขายที่ฟรีแลนซ์เสนอ