ในกรณีที่เป็นบริษัทจ้างงาน และต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ทำอย่างไร ?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ผู้จ้างในนามบริษัทสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากราคาค่าจ้างทั้งหมดที่แจ้งไว้ใน Invoice (จะได้รับเมื่อกดจ้างงาน) โดยจะต้องหักในนามของฟรีแลนซ์ มิใช่ Fastwork.co ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ใน Invoice ที่เราส่งไปเมื่อกดจ้างงาน

สามารถดูรายละเอียดการชำระในนามบริษัทเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่
E-mail : hello@fastwork.co
Facebook Messenger : Inbox