อนุมัติงานที่ฟรีแลนซ์ส่งมาอย่างไร

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

หลังจากที่ฟรีแลนซ์ส่งงานขั้นสุดท้าย ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบผลงานภายใน 72 ชม. นับตั้งแต่เวลาส่งงาน มิเช่นนั้นระบบจะทำการอนุมัติโดยอัตโนมัติ

  • กด"ขอแก้ไขงาน" >> หากมีส่วนที่อยากให้ฟรีแลนซ์แก้ไขผลงาน และต้องการยกเลิก
  • กด "อนุมัติ" >> หากผลงานเป็นที่พอใจและไม่ต้องการแก้ไขงานใดๆแล้ว
หมายเหตุ : การกดอนุมัติถือเป็นการยอมรับผลงานของฟรีแลนซ์แล้ว และจะอยู่นอกเหนือขอบเขตที่ Fastwork.co จะให้การช่วยเหลือได้
การอนุมัติงาน.jpg 89.2 KB

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่
E-mail : hello@fastwork.co
Facebook Messenger : Inbox