การรีวิวงาน

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

เมื่อได้รับงานและอนุมัติงานแล้ว คุณสามารถกดให้รีวิวความเห็นการทำงานของอีกฝ่ายได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่ติดต่อคนต่อๆไป

ในกรณีที่สถานะปรับเป็นเสร็จสิ้นแล้ว อีกฝ่ายยังสามารถทำการรีวิวให้ได้เหมือนเดิมค่ะ
การกดรีวิว.jpg 94.86 KB
หมายเหตุ: เมื่อทำการรีวิวแล้ว จะแก้ไขรีวิวไม่ได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนทีจะยืนยันตกลงส่งรีวิวไป