ฉันควรเริ่มทำงานเมื่อไหร่ ?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ฟรีแลนซ์ควรจะเริ่มงานเมื่อ สถานะของการทำงานเป็น "ฟรีแลนซ์เริ่มทำงาน" เท่านั้น
สถานะ "ฟรีแลนซ์เริ่มทำงาน" นั้นหมายถึง เราได้ทำการยืนยันการโอนเงินจากผู้ว่าจ้างแล้ว
freelanceisworking.png 104.04 KB