เมื่อไหร่ฉันจะได้เงิน ?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

คุณจะได้รับเงินของออเดอร์นั้นๆเข้าบัญชีของระบบของคุณ ต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้างกดอนุมัติงานของคุณ ที่ทำการอัพโหลดงานขั้นสุดท้าย
lastupload.png 294.08 KB


ในกรณีที่ผู้จ้างนิ่งเฉยไม่ยอมอนุมัติงาน ระบบจะอนุมัติให้ภายใน 72 ชม. คุณก็จะได้เงินมาอยู่ในบัญชีของระบบ 🤑