อยากลงงานเพิ่มทำอย่างไร ?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

เมื่อฟรีแลนซ์ได้รับการอนุมัติให้ขายงานบนระบบ โดยเริ่มต้นฟรีแลนซ์จะได้รับ 1 Slot งาน เพื่อลงขายงานที่ตนเองสนใจ
เมื่อขายงานได้ครบ 3 งาน จะได้รับ Slot งานเพิ่มเป็น Slot ที่ 2
เมื่อขายงานได้ 10 งาน จะได้รับ Slot งานเพิ่มเป็น Slot ที่ 3 ตามลำดับ

หมายเหตุ : slot งานใหม่จะเพิ่มหลังจากออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้น โดยใช้เวลาอัพเดทประมาณ 24 ชม.
เพิ่ม-Slot.jpg 241 KB