แจ้งเรื่องการจ้างแบบบริษัท

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ผู้ว่าจ้างที่ต้องการจ้างฟรีแลนซ์ในนามของบริษัท กรุณาทำการยื่นข้อมูลบริษัท เพื่อทำการยืนยันตัวตนบริษัท

โดยเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ เลือก "ตั้งค่าโปรไฟล์" และกรอกข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วน 

หมายเหตุ: เวลาในการตรวจสอบข้อมูลบริษัทคือ จันทร์-ศุกร์ 09.30-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-15.00 น. หากส่งมานอกช่วงเวลาดังกล่าว ข้อมูลจะถูกตรวจสอบในเวลาทำการถัดไป
company verify.jpg 153.84 KB


เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนการยืนยันข้อมูลบริษัทแล้ว ในหน้าชำระเงินจะสามารถเลือกชำระแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้  (ออเดอร์ต้องมีมูลค่า 1000 บาทขึ้นไป)
image.png 77.9 KB

เมื่อกดแล้วจะเป็นยอดเงินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว สามารถชำระเงินตามจำนวนที่แจ้งเลยค่ะ

รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาและใบสำคัญรับเงินในนามบริษัทได้ที่บริเวณขวามือของหน้าแชท(ผ่านคอมพิวเตอร์) หรือแถบจัดการออเดอร์(ผ่านมือถือ)ค่ะ

หมายเหตุ: การทำหักภาษี ณ ที่จ่ายนี้ จะต้องออกในนามของฟรีแลนซ์เป็นผู้รับเงิน และลูกค้าต้องทำการส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับฟรีแลนซ์โดยตรงค่ะ

Fastwork จดทะเบียนบริษัทตามข้อกฎหมาย ด้วยรายละเอียดวัตถุประสงค์ ตามข้อ 22-23
(22) ประกอบกิจการให้บริการ ติดต่อประสานงาน เป็นตัวกลางระหว่างผู้รับจ้างอิสระ
หรือผู้ให้บริการ กับผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า ผ่านระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ
(23) ประกอบกิจการจัดทำเว็บไซด์หรือสื่อออนไลน์ สำหรับขายสินค้า บริการ ทุกประเภท
 
ดังนั้น การที่ผู้ว่าจ้าง โอนเงินมาให้เรา จำนวนใดใดก็ตาม
 เสมือนผู้ว่าจ้างโอนเงินมาฝากเราไว้ (เงินล่วงหน้า) ตัวนี้จะไม่ใช่รายได้ของเรา
ผู้ว่าจ้างไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามของ Fastwork ข้อเท็จจริงคือ รับเงินไว้ให้
แลัวนำเอาไปส่งต่อให้กับฟรีแลนซ์    ฟรีแลนซ์ต่างหากที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง หักภาษี ณ ที่จ่าย
(ฟรีแลนซ์ได้เงิน และรับทำงานให้จริง) Fastwork เป็นแค่ตัวกลาง   ทั้งผู้ว่างจ้างและสรรพากรจะต้องเข้าใจในรูปแบบธุรกิจและในส่วนของข้อกฎหมายนี้ที่ยังไม่มี เพราะเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่
หนังสือรับรอง (09-02-18)-4.jpg 1.23 MB
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่
E-mail : hello@fastwork.co
Facebook Messenger : Inbox