เพิ่มสินค้าลงสต็อกอย่างไร

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

วิธีเพิ่มสินค้าลง สต็อกสินค้า

1. ไปยังสินค้าที่ต้องการเพิ่มสต็อก เข้า
มนู ร้านค้า ▶︎ เมนู อัลบั้มสินค้า ▶︎ เลือก "อัลบั้มสินค้าที่ต้องการ" ▶︎ เลือก "สินค้าที่ต้องการเพิ่มในสต็อก"

กดเลือกสินค้าในอัลบั้ม เพื่อเพิ่มสินค้าในสต็อก


2. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ "เปิดใช้สต็อก" ▶︎  เลือก "แบบสินค้า" เพื่อใส่แบบสินค้า  ▶︎ เลือก "สต็อก" เพื่อใส่จำนวนสินค้าในสต็อก
ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ "เปิดใช้สต็อก" 


เลือกเมนู แบบสินค้า และใส่รายละเอียดของแบบสินค้า


เลือกเมนู สต็อก  ▶︎ เลือก แบบสินค้า ▶︎ ใส่จำนวนสต็อก