หาเพจที่ต้องการใช้งานไม่เจอ

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว

หาเพจที่ต้องการใช้งานไม่เจอ

1 เลือกที่ "ยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงเพจ"
ภาพหน้าจอ 2562-08-01 เวลา 09.17.59.png 104.19 KB
2 ระบบจะแสดง Pop up ขึ้นมาเพื่อยืนยันการยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงเพจ เลือกที่ "ยืนยัน"
ภาพหน้าจอ 2562-08-01 เวลา 09.20.54.png 104.42 KB
3 เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งที่ www.page365.net จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มมอบสิทธิ์เข้าถึงเพจใหม่อีกครั้ง เลือกที่ "มอบสิทธิ์เข้าถึงเพจ"
ภาพหน้าจอ 2562-08-01 เวลา 09.36.28.png 102.35 KB
4  หลังจากนั้นระบบจะแสดง Pop up ขึ้นมา เลือกที่ " เลือกว่าคุณจะให้อนุญาตรายการใดบ้าง" 
ภาพหน้าจอ 2562-08-01 เวลา 09.23.15.png 42.42 KB
5 เลือกทุกรายการหรือทุกเพจที่ระบบแสดงขึ้นมาเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงการเชื่อมต่อเพจ จากนั้นเลือกที่ "ตกลง"
ภาพหน้าจอ 2562-08-01 เวลา 09.23.39.png 29.82 KB
6 เลือกที่ "เพิ่มร้านค้า" ใหม่อีกครั้ง ระบบจะแสดงเพจร้านค้าที่ต้องการนำมาเชื่อมต่อ
ภาพหน้าจอ 2562-08-01 เวลา 09.24.15.png 101.08 KB